Call for blogs: sosiologi og korona

Sosiologer har mange gode begreper som fanger opp sosiale dynamikker vi ser utspille seg i samfunnet nå. Vi ønsker derfor å høre flere sosiologiske refleksjoner om det som skjer rundt oss for tiden.

Invitasjon til sosiologi-stafett:

Lise Widding Isaksen og Margunn Bjørnholt har tatt initiativ til denne stafetten, og vil ta imot tekster. Send inn tekst på maksimum 1600 ord og et portrettbilde i høy oppløsning til epost:

Lise.Isaksen@uib.no og/eller margunn.bjornholt@nkvts.no

TEKST: Lise Widding Isaksen og Margunn Bjørnholt

Sosiologiens begreper kan forklare mye om dynamikkene vi nå ser utspille seg i samfunnet, både globalt og nasjonalt: mellom generasjoner, i arbeidslivet, på skolen og i barnehagen, i familier og i sosiale og etniske grupper, i butikker, på gater, på tog og busser, på sykehus og legevakter og i private og offentlige kontekster med mere.

Derfor vil vi oppfordre til en sosiologi-stafett der sosiologer legger ut begreper, teorier og refleksjoner som er aktuelle og som kan bidra til en god samfunnsanalyse av karantene, selv-isolasjon og angst, behov for samhold og solidaritet, usikkerhet om framtida, marginalisering, sosial trygghet og sosial, digital og økonomisk ulikhet.

Sosiologiske tekster om denne krisen har nå startet å dukke opp verden over. Det er ikke tilfeldig at sosiologer er opptatt av ‘Grand disasters’. Det er da limet som vever trådene mellom oss blir synlig. Den sosiologiske forestillingsevnen har alltid inkludert de usynlige båndene som binder mennesker sammen, normer, verdier, følelsesmessige bånd og gleden ved å være venner, kjærester, foreldre, kolleger og naboer. I disse tider er det avgjørende og viktig å tydeliggjøre hvor sentralt dette er i livene våre.

Den italienske sosiologforeningen har organisert et forum der sosiologer deler tanker, ideer, refleksjoner og erfaringer de har gjort seg mens antall dødsfall økte og framtiden så alt annet enn lys ut. Amerikanske og britiskesosiologiforeninger legger ut lister over viktige og relevante artikler som sosiologer kan hente kunnskap og inspirasjon fra dersom de vil analysere og diskutere hvordan covid-19 viruset forandrer og paralyserer samfunn etter samfunn.

Den europeiske sosiologiforeningen inviterer til et eget temanummer om Covid-19 og oppfordrer sosiologer til å sende inn korte tekster og essays. I Sverige åpner vår 2020-nummeret av ‘Sosiologisk Forskning’ med en intervju-samtale med fire sosiologer om korona-krisen og hvilke spørsmål den reiser og debatter man antar vil komme i kjølvannet av pandemien. Vi synes det er viktig at norske sosiologer også deltar i samtaler om det post-pandemiske samfunnet og hvilke begreper, refleksjoner og perspektiver vi ser for oss kan være viktige og fruktbare i tiden framover.  Vi gleder oss til å høre fra dere!