Den sosiologiske offentlighet

Ja, ulønnet arbeid bør med på Vinterseminaret!

Vi ble både begeistret og kjente oss truffet av kronikken til Lise Widding Isaksen og Margunn Bjørnholt. Begeistret, fordi kronikken forteller at hva vi velger å belyse på Vinterseminaret og hvordan, er viktig. Truffet ble vi fordi kronikken peker på et blindt felt i programmet.

Isaksen og Bjørnholt skriver i sin kronikk på sosiologen. no: «Om man skal utvide sosiologiske forståelser av «arbeid», tenker vi det ville være en god idé å undersøke hvordan forskere diskuterer arbeid og arbeidsbegrepet internasjonalt i dag. Men når vi ser på programmet for Vinterseminaret 2022 virker det som verken ulønnet omsorgsarbeid eller usynlig emosjonelt arbeid er inkludert. En slik tilnærming til faglig diskusjon om arbeid gjør oss urolige.»

I fare for å unnskylde oss, vil vi gjerne si litt om hvordan temavalg for Vinterseminaret blir til. Norsk sosiologforening består av et arbeidsutvalg og sju lokallag godt spredt ut over Norge. Vi har et landsstyremøte på våren, der alle lokallagene og AU møtes. Det viktigste punktet på dagsorden der, er hva som skal være tema for neste Vinterseminar. Det foregår alltid en interessant og åpen diskusjon som munner ut i en beslutning. Etter at temaet er bestemt, finner vi fram til undertemaer, dernest hvem vi skal spørre om å holde hovedinnlegg og innlegg i parallell-sesjonene.

 

Det er sjelden at medlemmer i lokallagene og arbeidsutvalget selv er spesialister på feltet som velges. Derfor blir heller ikke undersøkelsen av «hvordan forskere diskuterer arbeid og arbeidsbegrepet internasjonalt i dag» gjort på en så grundig måte som Isaksen og Bjørnholt ønsker seg. Våre viktigste kriterier er at foredragsholderne vi velger har relevant kompetanse, har interessante faglige perspektiver å bringe fram, og at de kommer fra hele landet. Vinterseminarprogrammet for 2022 er vi stolte av. Vi mener det dekker viktige faglige perspektiver på arbeid, og vi mener det dekker bredt.

Med sin historiske vinkling er tittelen på kronikken, «En renessanse for 1960-tallets arbeidsbegrep?» på noen måter en treffsikker betegnelse på hvordan Vinterseminaret vil tilnærme seg begrepet arbeid. Vår ambisjon er imidlertid å gå mye lenger tilbake enn til 1960-tallet. Vi regner med at flere foredragsholdere vil komme inn på innsiktene i arbeidsbegrepet til Marx, og vi forventer at åpningsforedraget gjør det. Vi har tradisjon for at dette foredraget trekker noen historiske linjer, og at det synliggjør hvordan ulike teoretiske, praktiske og politiske forståelser av arbeid er blitt formet av sin tid.

 

De gode poengene til Isaksen og Bjørnholt vil også kunne bli utdypet i paneldebattene, som nettopp er der for at vi skal kunne diskutere hvordan arbeid skal forstås. Det er helt sikkert flere blinde felt i programmet, som kan berike paneldebatten. Vi oppfordrer flere til å peke dem ut og utfordre oss. Vi inviterer til debatt her på Sosiologen.no, men ikke minst på selve Vinterseminaret. Velkommen skal dere være.

 

Vennlig hilsen Arbeidsutvalget

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk