Vinneren av kronikkprisen 2015 er kåret

Prisen går til Kenneth Dahlgren i Rodeo arkitekter.

TEKST: Jan Frode Haugseth, Unn Conradi Andersen og Arve Hjelseth

I 2014 kåret Sosiologforeningen for første gang en kronikkpris. Vinneren var Helene Aarseth for kronikken «Finansfedre».

Hensikten med en kronikkpris er for det første å få en oversikt over norske sosiologers bidrag i offentligheten, og for det andre; gi en oppmerksomhet til den eller de som evner å vise sosiologiske perspektivers relevans i offentligheten eller i ulike semi-offentligheter. Komiteen i år har bestått av Jan Frode Haugseth, Unn Conradi Andersen og Arve Hjelseth.

Kriteriene for å vinne prisen har vært:

  • Evne til å vise sosiologiske perspektivers relevans i offentlighet eller semi-offentlighet.
  • Ikke egen forskning nødvendigvis, men egen stemme.
  • Evne til å overraske.
  • Relevant, tydelig og klart budskap.

“Hvor ble det av alle folkene” er et kritisk sosiologisk bidrag, vinklet mot å påvirke en annen profesjon.

Jan Frode Haugseth, Unn Conradi Andersen og Arve Hjelseth

Et kritisk sosiologisk bidrag

Vinnerbidraget 2015 het “Hvor ble det av alle folkene”, og ble publisert i Arkitektnytt 15. mai. Forfatteren heter heter Kenneth Dahlgren, og han jobber for Rodeo Arkitekter.

Juryen ble enige om det følgende:
“Hvor ble det av alle folkene” er et kritisk sosiologisk bidrag, vinklet mot å påvirke en annen profesjoni. Kronikken har en tydelig sosiologisk forankring, og den er publisert i et medium mange profesjonsutøvere leser.

Om prisvinneren

Kenneth Dahlgren benytter seg av sin sosiologiutdannelse som avdelingsleder for analyse og strategi ved Rodeo arkitekter.

Der jobber han blant annet med stedsforståelse, utvikling av byrom og analyser av hvordan byen tas i bruk av befolkningen.

Relevant, tydelig og klart budskap.

Jan Frode Haugseth, Unn Conradi Andersen og Arve Hjelseth

Viser sosiologien som premissleverandør

Kronikken tar opp forhold som klasse, sosial ulikhet og forskjeller i utdanning/helse, og argumenterer for at sosiale forhold er viktige elementer i byutvikling. Derfor, sier kronikkforfatteren, bør stemmer fra flere fagbakgrunner enn fra arkitektfagene vektlegges ved byutvikling.

Forfatteren tegner opp flere eksempler på hva resultatet av ensidig tenkning rundt byutvikling fører til, og argumenterer ut fra disse konkrete tilfellene for at sosiologien er og bør være en viktig premissleverandør for byutvikling i framtida.