Vil du jobbe med debattstoff på sosiologen?

Redaksjonen vil fortsette å satse på debatter og kronikkstoff, og trenger én person til å lede arbeidet. Har du ambisjoner og vil bidra? Da hører vi fra deg!

Creative Commons

Vi søker en som kan være ansvarlig for debatt- og kronikkstoff. Er du den vi ser etter?

Debatt- og kronikkstoff er svært viktig for det sosiologen.no skal være: en plattform og møteplass for alle sosiologer i Norge. Er du interessert i sosiologi, følger med på det som skjer og har lyst til å få redaksjonserfaring og tekstredigering er du den vi ser etter. Formålet med debattseksjonen er å stimulere til en felles, sosiologisk offentlighet.

Vervet innebærer å hente inn innlegg om aktuelle, sosiologiske temaer og sette i gang debattserier. Vi ønsker gjerne mange debattinnlegg fra sosiologer om aktuelle saker adressert til en bred offentlighet!

Skaper engasjement

Debattseriene på sosiologen har gått over lengre perioder og har skapt mye engasjement. Pågående er debatten om klasseforskning i Norge. Frem mot Vintereseminaret, som holdes årlig i februar, har vi hatt serier om tematikken for seminaret. Sist om kjønn. Vi har utfordret sosiologer til å skissere sine samtidsdiagnoser. Engasjerte studenter har diskutert verdien av sosiologisk teori.

Du vil jobbe tett med Pål Halvorsen og Hedda Haakestad, stipendiater ved henholdsvis Nord universitet og OsloMet, som også jobber med å hente inn stoff. I tillegg vil du være en sentral del av den øvrige redaksjonen. Du må kunne delta på redaksjonsmøtene som holdes i Oslo én gang i måneden.

Vervet er frivillig og ikke honorert. Interesserte kan ta kontakt med redaktør Magnus Heie på redaktor@sosiologen.no