Plukket ut til Akademiet for yngre forskere

Sosiolog og forsker Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning er blant de få nøye utplukkede som nå får ta del i nyoppstartede «Akademiet for yngre forskere».

Midtboeen-Arnfinn-H

 

 

Arnfinn H. Midtbøen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2013.

Han har skrevet avhandlingen «Determining Discrimination: A Multi-Method Study of Employment Discrimination Among Descendants of Immigrants in Norway». Han foreleser ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er styremedlem i Norsk nettverk for migrasjonsforskning og redaksjonsmedlem i Sosiologi i dag.

Akademiet skal være et tverrfaglig forum for yngre forskere under 38 år som er interessert i formidling og forskningspolitikk. Rundt 160 forskere fra hele landet søkte om opptak. Av dem ble 35 intervjuet, og til slutt
ble 20 av disse valgt ut, ifølge Universitetsavisa.

Blant de 20 utvalgte er sosiolog Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning. Blant havforskere, økologer og medisinere skal han representere sosiologien.

– Vi sosiologer er jo ofte såpass bredt orientert at vi er interessert i hva andre fag driver med, så en del av motivasjonen min for å være med er jo å få lov til å jobbe sammen med folk med helt annen fagbakgrunn, sier Midtbøen.

I stor grad er det vi som skal definere hva akademiet skal være og fylle det med innhold.

Oppstart i oktober

«Akademiet for yngre forskere» stiftes formelt 29.oktober.

– Per nå finnes jo ikke akademiet, det er vi som skal lage det. Det ligger en del føringer i utlysningen, men i stor grad så er det vi som skal definere hva akademiet skal være og fylle det med innhold, forteller Midtbøen.

En av pilarene i «Akademiet for yngre forskere» er forskningsformidling. Kriteriene for opptak i akademiet handlet ikke bare om faglige kvalifikasjoner. De som har kommet gjennom nåløyet skal også et ekte engasjement for forskningspolitikk og forskningsformidling. Et mål vil være å arrangere offentlige debatter – tverrfaglige debatter om disse temaene finnes ikke i dag, og vil kunne være et viktig bidrag fra akademiet.

Samfunnsvitere og humanister har mye å lære av naturviterne når det gjelder å skape engasjement og interesse for forskning hos barn og unge

Tverrfaglig, og med blikk for barn og unge

Midtbøen selv ser frem til å jobbe og tenke sammen med folk fra helt andre fagfelt. Spesielt når det gjelder muligheten til å jobbe tverrfaglig med store temaer som på en eller annen måte berøres alle fag, slik som klimaendringer.

– Her må det opplagt naturvitere til for å forstå de endringene som finner sted, men samfunnsvitere og humanister kan studerer de menneskelige konsekvensene av klimaendringene, for eksempel i form av et økende antall klimaflyktninger, og hva vi normativt sett burde gjøre med det, sier ISF-forskeren, og trekker frem genteknologisk utvikling og voksende økonomisk ulikhet som andre slike temaer.

Forskningsformidlingen skal også rettes spesielt mot barn og unge.

– Jeg synes samfunnsvitere og humanister har mye å lære av naturviterne når det gjelder å skape engasjement og interesse for forskning hos barn og unge. Et eksempel er forskerfabrikken, som reiser rundt på skoler med et opplegg der barn får lære masse om naturvitenskap, blant annet med bruk av eksperimenter. Tenk om vi kunne laget en samfunnsvitenskapelig forskerfabrikk?

Representerer instituttsektoren

Midtbøen er ikke bare den eneste sosiologen, han er også en av nokså få som kommer fra instituttsektoren.

– For meg er det viktig å representere instituttsektoren, som er i omstilling. Stadig flere slås sammen med høyskoler og universiteter. Instituttene har hatt en mer anvendt karakter, og Norge er et av få land der vi har en sterk og akademisk interessant instituttsektor på siden av universitetene, som det er kjempeviktig å bevare. Instituttsektoren er jo også uhyre viktig for unge forskere med doktorgrad som ikke får fast ansettelse ved universitetene direkte, men som finner arbeid i instituttsektoren, permanent eller for en periode.