Å stenge et universitet

Forslaget om å stenge CEU-universitetet i Budapest utfordrer intellektuelle i alle land. Nå må også norske sosiologer ta et standpunkt, skriver Pål Veiden.

Tusenvis av demonstranter gikk nylig på gata i Budapest i protest mot en ny lov: Universiteter som ikke har et tilbud i landet de er registrert, skal nå forbys. Central European University (CEU) i Budapest er registrert i New York, men har ingen campus der. Ungarns konservativ-nasjonale regjering ønsker kontroll over utdanningssektoren, noe den nye loven er ment å gi.

CEU er det eneste universitetet som rammes. Loven kom på initiativ fra den stadig mer autoritære statsminister Viktor Orban. Den ble klappet igjennom av hans parti i parlamentet og presidenten underskrev. Orbans parti har rent flertall i parlamentet.

Skapt for å utdanne en ansvarsbevisst elite

CEU ble etablert i Praha i 1991. Den gang var det kjent ikke minst for sine studier av nasjon og nasjonalisme, med Ernest Gellner i spissen. Bak det hele sto finansspekulanten Georg Soros, som brukte millioner av dollar på prosjektet. Hans idé var å bidra til åpenhet og kritisk refleksjon, i tråd med Karl Poppers The Open Society. Etter kommunismens fall trengte man saklige diskusjoner, man trengte å utdanne en ny ansvarsbevisst elite, og det var viktig å ikke falle i nasjonalismens retorikk.

Man kunne kanskje tenkt at et privatuniversitet hadde fokus på bedriftsøkonomi, ingeniørfag eller "ledelse", men profilen har alltid vært en annen: humanisme gir forståelse

Idémessig stammer CEU fra liberale opposisjonelle fra kommunismens sluttfase i Europa, med initiativ fra intellektuelle fra Polen, Ungarn og Tsjekkoslovakia. Unge mennesker skulle få en mulighet til å studere og forske på samme nivå som Harvard, Oxford og Paris, som statsviter og mangeårig professor ved CEU i Budapest, Anton Pelinka skriver.

Humanisme gir forståelse

Tyngdepunktet hos CEU ligger på samfunnsvitenskap og humaniora. Man kunne kanskje tenkt at et privatuniversitet hadde fokus på bedriftsøkonomi, ingeniørfag eller «ledelse», men profilen har alltid vært en annen: humanisme gir forståelse. Et universitet er et møtested mellom mennesker. CEU tiltrakk seg opprinnelig flest studenter fra tidligere kommunistland, men har også mange studenter fra Vest-Europa så vel som Afrika. Det er i sannhet et kosmopolitisk møtested, der frihetssøkende studenter setter egne erfaringer fra hjemlandene i perspektiv.

På kollisjonskurs med Orban-regjeringen

Det er et universitet som ikke er tenkelig i et autoritært regime, og der er vi kanskje ved problemet? Kosmopolitisme og liberalisme er ikke Orban-regjeringens program, for å si det mildt. Også de ansatte er internasjonalt sammensatt. Nevnte Pelinka påpeker at den første rektoren kom fra USA, så fra Den tsjekkiske republikk, Israel og i dag fra Canada.

CEU finansieres uavhengig av den ungarske staten. Soros-Foundation og studiegebyrer sikrer driften. Det finnes ekstra støttestipend for unge med rom-bakgrunn, og stipender for andre som måtte ha dårlig råd.

CEU utfordrer to strømninger i dagens Europa: den gryende nasjonalismen og trangen til statlig kontroll. Ungarns regjering står for en konsekvent statskontroll, så vel som en etnisk basert ungarsk nasjonalisme.

Skremselsbilde

Og bakom det hel spøker kanskje er det motstanden mot Soros´jødiske bakgrunn? En finansspekulant og kosmopolitt som betaler gildet? I sannhet et skremselsbilde for den aldri hvilende antisemittismen i Sentral-Europa. Kanskje hadde ikke CEU vært populært i dagens Polen heller. At Tyrkia og Russland stenger universiteter, har vi nesten vent oss til. At et EU-land skulle gå i samme retning, er oppsiktsvekkende.

Støtteerklæringene strømmer på. Den eventuelle stengning av CEU i Budapest utfordrer sosiologer, også norske skulle jeg tro, til å ta standpunkt til noe annet enn mer uvesentlige temaer som ”bare hvite får priser”, ”for få kvinner”, ”ingen minoriteter”, et cetera. Altså felt som mange sosiologer lever av. I Budapest er det mer alvor og Sosiologforeningen bør ta et standpunkt. Rektor ved Universitetet i Oslo har vært glassklar og sendt protest, sammen med svært mange andre universiteter rundt i verden.

Den eventuelle stengning av CEU i Budapest utfordrer sosiologer, også norske skulle jeg tro, til å ta standpunkt til noe annet enn mer uvesentlige temaer som ”bare hvite får priser”, ”for få kvinner”, ”ingen minoriteter” et cetera

Ennå er ikke CEU stengt. Statsminister Orban har ved tidligere anledninger kommet med trusler, for deretter å trekke lovforslag tilbake, eller moderere fortolkningen av disse. Det samme kan skje igjen. Da kan Orban kanskje redde æren – i alle fall over for sine egne – ved å insitere på at CEU aldri var truet. Det er/var det utvilsomt, og blir det reddet, kan vi takke ikke minst EU og EU-parlamentarikeres klare tale i denne saken.

Europeisk motstand i kombinasjon med universitetsprotester fra hele verden kan ha virket, men det gjenstår å se.