Hvordan skal det nye universitets-Norge organiseres?

Når høgskoler og universiteter landet over slås sammen, smeltes ulike institusjoner til en. I Trondheim arrangeres nå «Protestpuber» for å gå fusjonene etter i sømmene.

Protestpub i Trondheim om universitetets fremtid. Foto: fotogjengen.samfundet.no

Tekst: Fredrik Weisethaunet
Foto: Studentersamfundet i Trondheim / fotogjengen.samfundet.no

I januar i år ble universitetet i Trondheim (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) slått sammen til en stor institusjon, og fusjonen har vært debattert ved flere anledninger både internt i miljøene og ellers i den offentlige debatten. Allikevel er det fortsatt mange spørsmål knyttet til hvordan den nye institusjonen skal se ut, for der hvor HiST først og fremst har tilbudt profesjonsrettede utdanningsløp, har NTNU drevet det som kalles «forskningsbasert undervisning».

Det er med andre ord to ulike institusjoner som nå skal bli til en. Det store spørsmålet, som fortsatt synes uavklart, er hvilke konsekvenser denne sammenslåingen vil ha for vitenskapelig ansatte, studenter og byråkrater ved nye NTNU?  For å forsøke å belyse noen av disse spørsmålene, ble organisasjonen New University Norway dannet for å kunne belyse denne debatten. New University Norway har som mål å sette søkelyset mot det de oppfatter som en kommersialisering av universitetene, og som en protest mot at universitetene i økende grad styres som bedrifter. Sammen med Sosiologisk Poliklinikk har de derfor valgt å arrangere en rekke debattmøter under navnet «ProtestPub» for å kunne løfte denne debatten frem til et større publikum.

Det store spørsmålet, som fortsatt synes uavklart, er hvilke konsekvenser denne sammenslåingen vil ha for vitenskapelig ansatte, studenter og byråkrater ved nye NTNU?

Første ProtestPub av stabelen

Onsdag 09.03 gikk et godt besøkt første ProtestPub-arrangement av stabelen på Klubben ved Studentersamfundet på NTNU. Første arrangement skjedde i form av en paneldebatt ved tittelen: «Hva skal universitetet være: Vaktbikkje, skole eller fabrikk?». Hvor Elise Djupedal (universitetslektor ved Program for lærerutdanning, NTNU), Jone Trovåg (leder av Studenttinget i Trondheim), Bente Rasmussen (professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap) og til slutt Ronny Kjelsberg (universitetslektor ved fakultet for teknologi, samt nestleder i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU) satt i panelet. Debatten ble ledet av Per Fridtjof Larssen, tidligere leder ved Studentersamfundet i Trondheim.

protestpub2

Samstemt panel  

Med unntak av noen få kritiske innspill fra studenttingets representant Jone Trovåg, var panelet i stor grad samstemte om at dagens organisering av universitetet byr på utfordringer knyttet til fri forskning og utvikling. De var også enige om at noe snart må gjøres. Dagens finansieringsmodell, hvor publikasjonspoeng og gjennomstrømning av studenter står sentralt, ble særlig kritisert. Ordningen innebærer eksempelvis at universitetene belønnes etter hvor mange artikler de får publisert, og for hvor mange studenter som gjennomfører studiene innenfor normert tid.

protestpub3

Fornøyd med oppmøtet

Silje A. Andresen fra New University Norway forteller at det vil bli flere Protestpub også i fremtiden. Hun forteller at hun er spesielt fornøyd med at så mange studenter tok turen, og at debatten fikk belyst hvordan de vitenskapelig ansattes hverdag påvirker studenttilværelsen. Andresen håper det kan være med å bidra til å skape engasjement hos studentene, og tror at det kan være med på å belyse en debatt som hun mener ellers har vært veldig tåkebelagt.