Norge i 2016: Klassesamfunn, ekspertvelde eller historiens endepunkt?

Arbeid, debattering og sang. Sosiologiens svar på «Rihanna» står blant annet på scenen, når Sosiologen igjen byr opp til samfunnsdebatt denne uken.


 

Ut av akademia: Årets Sosiologen-arrangement.

TEKST: Julie Kalveland
ILLUSTRASJON: Lisbeth Moen

På torsdag 10. mars arrangeres «Ut av akademia» på Litteraturhuset i Oslo, Sosiologens endagsarrangement som søker å bygge bro mellom akademia og samfunnsdebatten. Tittelen på årets arrangement er: «Klassesamfunn, ekspertvelde eller historiens endepunkt – Hva slags samfunn er Norge anno 2016?»

Ut av akademia ble arrangert for første gang i 2015, som en lanseringsfestival for Sosiologen.no. Da ble Litteraturhuset fylt til randen av et nysgjerrig publikum og diskusjoner om blant annet sosiologi i offentligheten, fortidig og nåtidig sosiologi og biologi.. På etterspørsel gjentas suksessen i år. Utgangspunktet er Sosiologen.nos samtidsdiagnosestafett som strakk seg over hele fjoråret, hvor ti av landets ledende sosiologer bød på sine samtidsdiagnoser. Av disse diagnosene på hva som kjennetegner Norge i 2016 har arrangørene valgt å spesielt rette søkelyset mot arbeidet og kunnskapens plass i vår tid.

Paulsen kalles «sosiologiens Rihanna», men studiene hans har foreløpig ikke fått så mye dekning i Norge.

Vilde Blix Huseby

– Her har vi invitert den svenske sosiologen Roland Paulsen som hovedgjest for årets arrangement. Paulsen er en av få som tør å stille spørsmål ved hvilken rolle jobben spiller i livene våre , forhøyelsen som noe verdifullt i seg selv og målet om å få «flest mulig» ut i arbeid. Dette er spesielt aktuelt i lys av de siste måneders debatt om hvordan teknologiutviklingen vil ta over jobbene våre, og stadig økende arbeidsløshet også i Norge, forklarer redaktør for Sosiologen Vilde Blix Huseby.

Paulsen er postdoktor ved Lund Universitet og har blant annet forsket på «det tomme», eller «meningsløse» arbeidet, tiden vi bruker på jobb uten å faktisk arbeide, og har utgitt bøkene «Empty Labor» og «Vi bare lyder».

– Paulsen er godt kjent i Sverige, hvor han kalles «sosiologiens Rihanna», men studiene hans har foreløpig ikke fått så mye dekning i Norge. Vi i Sosiologen mener tankene hans også er relevante for norske forhold og håper ved å invitere ham til et åpent arrangement å få opp diskusjonen om arbeid her i Norge også.

I lys av utviklingen i verden i 2015 er migrasjon et høyaktuelt tema, og absolutt et tema hvor akademia kan og bør bidra til samfunnsdebatten.

Vilde Blix Huseby

Med utgangspunkt i kronikkstafetten byr arrangementet på Litteraturhuset også på samtidsdebatt med arbeidsfokus: «Meningsfullt eller meningsløst arbeid. Fra produksjons- til kunnskapssamfunn?» Her vil Roland Paulsen inngå i debatt med professor Knut Kjeldstadli (UiO), snekker og forfatter Ole Thorstensen og Marte Mangset (HioA). Hedda Haakestad (Senter for Profesjonsstudier, HiOA) vil lede debatten.

Temaet for programposten med årets doktorgradsavhandlingspresentasjoner er migrasjon.

– I lys av utviklingen i verden i 2015 er migrasjon et høyaktuelt tema, og absolutt et tema hvor akademia kan og bør bidra til samfunnsdebatten. Vi i redaksjonen er spente på å få høre ferske perspektiver på fra Are Skeie Hermansen, Guri Tyldum og Maria Hernandez Carretero fra deres nylig avleverte avhandlinger, forteller Blix Huseby.

– Vi er også glade for å kunne stille med et musikalsk sosiologisk innslag i år. Sosiolistene er et nystartet kor for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo som stiller til sin første offentlige opptreden. Absolutt noe å få med seg! I tillegg til dette vil DJ Kreismyr stå for musikken ut kvelden, så det er godt rom for å fortsette diskusjonen utover kvelden.