På sporet av kulturell makt i nyrike Norge

«Chicago-skolens rike barnebarn» i Stavanger presenterte sine funn om hva oljen har gjort med oss forrige uke. Innleggene og debatten kan gjenoppleves her.

Rundt hundre personer deltok når Sosiologforeningen og Klasse- og eliteseminaret ved UiO inviterte til debatt om kultur som kilde til makt med utgangspunkt i antologien Hva har oljen gjort med oss? (2015). I antologien har forskerne blant annet undersøkt på hvilke områder man trekker symbolske grenser, eller hvor hierarkisering er legitimt. Det gjelder for eksempel litteratur, arkitektur og hjemmeinnredning, som var eksemplene som ble trukket frem i presentasjonen.

Litteraturen ble beskrevet som en vesentlig del av kulturell kapital blant annet fordi det er den som er institusjonalisert i skolen. Forskerne finner liten grad av grensedragning basert på litterær smak. Dette forklares med at en norsk anti-intellektualisme holder hierarkiseringen i sjakk. Der forskerne finner grensedragninger basert på smak er i hjemmeinnredning og arkitektur. Det virker til å være langt mer legitimt å falle såkalte smaksdommer på dette området. Sjekk ut lydopptaket for forklaringene som ble lagt frem!

Tre av forfatterne av boken presenterte funn og Ove Skarpenes var invitert til å kommentere. Til slutt deltok alle nevnte i debatt sammen med Jørn Ljunggren, som nettopp disputerte på en avhandling om kultureliten ved navn A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway. Ordstyrer var postdok ved Senter for profesjonsstudier, Marte Mangset.

FullSizeRender (1)

Foto: Maren Toft

Lydopptak