Den sosiologiske offentlighet

Transpersonar og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet

Pilestredet, Oslo Biblioteket P48, 1. etasje

Camilla Stub Lundberg og Anniken Sørlie ved AFI presenterer funn frå forskingsprosjektet "Transpersoner og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statleg tariffområde". Kva er erfaringane deira frå arbeidslivet og korleis […]

Søk