Den sosiologiske offentlighet

Demokratikonferansen 2024

Velkommen til Norges største demokratikonferanse! Hva er demokratiets status, her hjemme og ute i verden? Hvilke demokratiske konsekvenser ser vi av krigen i Ukraina? Hvordan utfordrer klima- og naturkrisen demokratiet? […]

Søk