Den sosiologiske offentlighet

Selvstendig i hijab

Hvorfor ønsker unge, velutdannede kvinner i Oslo å bruke hijab i dag? Det utforsker Inger Furseth i denne artikkelen.
TEKST: Magnus Heie Gregersen.

I artikkelen «Hijab street fashion og stil i Oslo»tematiserer Inger Furseth unge, velutdannede kvinners bruk av hijab, og deres ulike forståelser av muslimsk stil. Furseth spør om hva som kjennetegner kvinnenes stil, hvilken betydning de legger i denne, og hvordan deres fortolkninger av hijab og muslimsk klesdrakt kan ses på som symbolsk grensedragning.

Furseth plasserer seg dermed i tradisjonen forbundet med Michele Lamont, som i tillegg til kulturell kapital og sosial reproduksjon, vektlegger viktigheten av moralske grenser for å forstå ulike statusgrupper. I Furseths materiale er det spesielt religiøse grenser som gjør seg gjeldende. Kongstanken er at slike grenser er viktige både i selv, og for å forstå andre former for symbolske grenser.

Jeg spurte overalt om hijaben. Jeg kunne ikke begynne med hijab før det kom fra hjertet. Først torde jeg ikke. Jeg var redd folk ville se ned på meg. Plutselig bestemte jeg meg. Jeg fikk mye motstand fra familien. De var bekymret for hva samfunnet og slekten ville si. Moren min var redd for at ingen ville gifte seg med meg.

Zahra, gift, har mastergrad og jobber fulltid i helse- og sosialsektoren (Furseth 2014).

Furseth finner fire former for symbolske grenser: Religiøse grenser handler om å følge de religiøse forskriftene for hvordan muslimske kvinner skal kle seg, moralske grenser tematiserer hvor viktig det er å være tekkelig, samt beskytte seg mot «det mannlige blikket». Videre skisseres kulturelle grenser, som viser at hijabbruk og stil varierer etter etnisitet, og til slutt generasjonsgrenser som handler om å ta avstand fra gammeldagse «tantehijaber». Det er her viktig å kombinere dagens mote med mer tradisjonelle, muslimske klesmåter fra ulike deler av verden.

Artikkelen viser at de unge kvinnene er utsatt for press fra både minoritet- og majoritetssamfunnet, og at de risikerer å betale en høy pris for å signalisere deres muslimske identitet i offentligheten. Når de likevel velger å ikle seg hijab, signaliserer de deres uavhengighet, og subjektivitet, snarere enn ytre tvang.

Les artikkelen i sin fulle lengde: Hijab street fashion og stil i Oslo av Inger Furseth, UiO, fra Sosiologisk tidsskrift nr. 1, 2014.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk