Den sosiologiske offentlighet

Vinnerne av Formidlingsprisen 2017

Vinnerne av Formidlingsprisen 2017 leverte "kronikken som nekter å dø". Her kan du lese juryens begrunnelse.

Formidlingsprisen 2017 ble delt ut på Norsk sosiologforenings vinterseminar på Hafjell, 2-4.2.18.

«Formidlingsprisen 2017 går til Ingvil Hellstrand, Universitetet i Stavanger, og Marit Aure, Norges arktiske universitet, for kronikken «Fem utfordringer for likestilling i akademia», publisert i Stavanger Aftenblad, Forskerforum og Forskning.no. i oktober.

Årets formidlingspris går til to forskere og kronikkskrivere for et bidrag som har skapt mye diskusjon om et viktig tema, og den har fått mange reaksjoner. Da jeg snakket med en av vinnerne på telefon forleden, kalte vedkommende den ‘kronikken som ikke ville dø’. I kronikken peker forfatterne på et stort og samfunnsmessig problem, nemlig at kvinner faller fra oppover i det akademiske hierarkiet.

Det er i dag en overvekt av kvinnelige phd-studenter, mens vi på professornivå fortsatt har en andel på 27 prosent på landsbasis. Det går framover, men det går sakte. Årsakene til den lave andelene er sammensatte. I kronikken peker forfatterne på flere årsaker, ut fra egen rapport en av dem har vært delaktig i å utforme.

Forfatterne forkaster kvotering som tiltak, og de forkaster også tiltak spesielt mot kvinner (for å øke søknadsandel), men de foreslår strukturelle tiltak på organisasjonsnivå.

Ett av forslagene er at ansatte som har hatt foreldrepermisjon i mer enn seks måneder, kan få mulighet til å søke om noen måneders fritak fra undervisnings- og administrasjonsoppgaver, slik at de får tid til å «ta igjen» fagfeltet sitt. Dette er et kjønnsnøytralt tiltak, som gir mest uttelling for kvinner bare hvis de de tar størstedelen av foreldrepermisjonen. Samtidig kan det være en strukturell gulrot for menn som ser muligheten for å kombinere forskerkarriere og familieliv.»

Juryen har bestått av Jan Frode Haugseth, Unn Conradi Andersen og Berit Moltu.

 

Formidlingspris2017

(Foto: Forskerforum)

Prisen har tidligere blitt kalt kronikkpris, men nytt av 2017 at vi har åpnet for å vurdere annen sosiologisk formidling i offentligheten.

Hensikten med denne prisen er altså å vise fram og gi en oppmerksomhet til den eller de som evner å vise sosiologiske perspektivers relevans i offentligheten eller i ulike semi-offentligheter.

 

I årets jury sitter Jan Frode Haugseth (NTNU), Unn Conradi Andersen (Westerdals) og Berit Moltu, som har styreverv i Stavanger kunsthall, og som også har en lederstilling i Statoil.

For å finne kandidater har vi søkt etter sosiologiske bidrag i offentligheten med Retriever, og vi har også mottatt tips.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk