Den sosiologiske offentlighet

Vil tilby vitamininnsprøytning for praksissosiologer

På Vinterseminaret 2018 tilbys det for første gang en egen sesjon for sosiologer utenfor akademia. Gruppelederne håper at sosiologer fra ulike deler av arbeidslivet vil delta.

Foto: Magnus Heie

NY SESJON: Knut Schreiner (t.v) og Kenneth Dahlgren ønsker å diskutere hvordan sosiologer kan hjelpe hverandre i arbeidslivet.
(Foto: Magnus Heie.)

Gruppesesjonene på Vinterseminaret har gjerne vært forbeholdt forskere som presenterer artikkelutkast for andre forskere. Men hva med det store flertall av sosiologer som ikke forsker?

Kenneth Dahlgren og Knut Schreiner fra Rodeo arkitekter skal lede den nye sesjonen på Vinterseminar med navnet “Praksissosiologer”. De har som ambisjon å skape en kultur og en møteplass for sosiologer utenfor akademia, på lik linje med de som presenterer artikkelutkast.

– Jeg tenker at det sosiologiske blikket alltid er med oss som jobber utenfor de akademiske institusjonene, men hvordan det arter seg i praksis er det ikke mange som snakker om. Hvordan balansere behovet for å gå i dybden i møtet med arbeidslivets krav til effektivitet? Slike spørsmål er det relevant å diskutere på sesjonen, hevder Schreiner.

Vil skape en kultur for å delta

Gruppelederne forteller at de vil skape en kultur for dem utenfor akademia til å delta på Vinterseminaret, og fremhever at det vil kunne være nyttig for sosiologer i alle deler av arbeidslivet.

– Det er både faglig interessant og hensiktsmessig for de fleste av oss å spørre hvordan vi kan hjelpe hverandre i jobbene våre, forteller Dahlgren, og legger til at han tror gode eksempler fra egen arbeidspraksis vil være relevant å diskutere på sesjonen.

– Ikke minst så kan sesjonen bli en viktig arena å hente gode innspill fra et sterkt fagmiljø, enten en føler for å diskutere alt fra en markedsføringskampanjer eller app-utvikling. Eller hvordan ekspandere egen bedrift eller lede en kommunal avdeling best mulig. Sesjonene på Vinterseminaret finnes for at fagfeller skal kunne gi hverandre konstruktive innspill på egen forskning. Vi mener at potensialet er langt større enn dette. Både arbeidslivet og sosiologien vil bli mer spennende som følge av dét, poengterer Dahlgren.

Trenger mer kunnskap om praksissosiologer

Bakgrunnen for sesjonen er at Norsk sosiologforening nylig nedsatte et utvalg for å utrede hvordan og hva foreningen kan være for sosiologer utenfor akademia. I den forbindelse trenger utvalget mer data om den store gruppen vi kan kalle praksisosiologer.

Dahlgren, som også er utvalgets leder, oppfordrer alle sosiologer-enten de er studenter, forskere eller befinner seg i praksisfeltet- til å svare på undersøkelsen.

Sosiologer utenfor akademia står i fare for å miste kontakten med fagdebattene og oversikten over relevante navn

Sosiologer utenfor akademia står i fare for å miste kontakten med fagdebattene og oversikten over relevante navn. Med en egen sesjon om praksissosiologi kan vi bidra til å bøte på dette, forteller Dahlgren, og oppfordrer samtidig praksissososiologer til å delta på øvrige sesjoner som er relevante for deres jobbhverdag.

– Vår sesjon henvender seg til alle sosiologer der ute som vil få styrket sin identitet som sosiolog. Det er vel verdt konferanseavgiften, avslutter Dahlgren.

Påmelding til sesjonen kan gjøres til Kenneth Dahlgren på kd@rodeo-arkitekter.no

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk