Den sosiologiske offentlighet

Var är samhället? Rolf Lidskog om antropocen-begrepet

Vi lever nå i en tidsalder hvor det er vi mennesker som truer jordas grunnleggende livsprosesser, hevder toneangivende krefter i miljødebatten. Men kan egentlig antropocen-begrepet hjelpe oss i å løse vår aller største utfordring hittil?
TEKST: Magnus Heie Gregersen.

Rolf Lidskog gjør i artikkelen Var är samhället? En kritisk granskning av begreppet Antropocen en analyse av hva det relativt nye begrepet antropocen handler om, og hva som er dets styrker og svakheter. Lidskog argumenterer for at det først og fremst må forstås som et narrativ som med fordel kan leses med sosiologiske briller.

Vår felles ansvar

Vi har nå beveget oss fra den holocene perioden, hvor den geologiske tilstanden skapes og påvirkes av naturen, til den antropocene, hvor den påvirkes av mennesket. Både vitenskapen og enkeltmennesket står overfor en stor utfordring i å forandre hvordan vi forholder oss til planeten vi bor på: vitenskapen gjennom å produsere kunnskap som kan gjøre det mulig å gjennomføre slike endringer, og mennesket gjennom å endre levestil og holdninger. I dette perspektivet har mennesket et dobbelt ansvar: Vi er både ansvarlige for og i stand til å løse klimaproblemene. Et viktig aspekt ved begrepet at er derfor å motivere til handling.


Att människan nu sätter sina fotspår i geologin är dock inte det centrala för begreppet utan det är enbart en indikator på något mycket
större och allvarligare: att konsekvenserna av mänsklig verksamhet är så omfattande att jordens livsuppehållande processer hotas.

Rolf Lidskog

Kraftfullt narrativ

Lidskog skriver at et narrativ er en måte å ordne og forstå den verdenen vi lever i. Antropocen-narrativet gir en diagnose over hvilken tilstand jorda vår er i, samtidig som det beskriver årsakene til denne tilstanden.

Det er en viktig del av denne fortellingen at det er oss menneskers ansvar å snu miljøutviklingen, men narrativet gir få løsningsforslag. Lidskog hevder derfor at narrativet med fordel kan videreutvikles i tråd med nøkkelinnsikter fra sosiologen om menneskelig handling. Antropocen-narrativet må følgelig ta hensyn til hvor komplekst og lagdelt verdenssamfunnet er blitt.

För att vara en förändande kraft i samhället behöver antropocen-narrativet inte enbart ta hänsyn till naturens komplexitet utan även till samhällets. För vi lever inte bara på en gemensam planet utan även i ett skiktade samhälle.

Rolf Lidskog

cover_issue_117_no_NO

Les hele artikkelen: Var är samhället? En kritisk granskning av begreppet Antropocen av Rolf Lidskog, Universitetet i Örebro, fra Sosiologi i dag, nr 1. 2015.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk