Den sosiologiske offentlighet

Femti nyanser av bedrag

Trenger vi loven til å beskytte oss mot manipulasjon?

Cass R. Sunstein er professor i jus ved Harvard University. Sunstein skal holde årets Vilhelm Auberts-minneforelesning på Universitetet i Oslo 12.5. kl. 13.15-14.45. Les mer på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi sine nettsider.

TEKST: Magnus Heie Gregersen.

Rettssystemet er godt rustet til å beskytte oss mot tvang, løgn og svindel. Men hva med utsagn og handlinger som ligger i gråsonene? Manipulasjon er temaet for artikkelen «Fifty shades of manipulation», skrevet av Harvard-professor Cass R. Sunstein. Manipulasjon defineres av Sunstein som utsagn eller handlinger som i liten grad appellerer til folks evne til å reflektere og ta egne valg. Utgangspunktet for artikkelen er at også offentlige institusjoner kan manipulere.

Sunstein diskuterer ulike typer manipulasjon og hensikter. Manipulasjon ut fra velferdshensyn (få folk til å slutte å røyke ved å trykke bilder av lungeskader på røykpakker) vil i stor grad oppfattes som akseptable, mens mindre edle formål som å maksimere prisen på en bil eller en forsikringspolise ikke vil være det. Spesielt utsatt i følge Sundstein forbrukere som skal kjøpe såkalte «financial products», som for eksempel forsikringspoliser og aksjer.

Manipulasjon trenger ikke være spesielt alvorlig, og kan være ubevisst. men spørsmålet er hva rettsystemet skal gjøre med manipulasjon av mer alvorlig karakter. Problemet, hevder Sunstein, er at manipulasjon ofte er både bevisst og skyldes onde hensikter. Slike ytringer eller handlinger vil det i følge Sundstein være viktig å regulere.

A benign, knowledgeable manipulator could make people’s lives go better and possibly much better. But under realistic assumptions, the presumption against manipulation is justifiably strong, because manipulators are unlikely to be either benign or knowledgeable.

Cass R. Sunstein.

Sunstein understreker det er vanskelig å lovregulere manipulasjon fordi den tar mange ulike former og nyanser: det er grunn til å tro at det finnes minst «fifty shades of manipulation».  Vi lever i et markedssamfunn som verdsetter ytringsfrihet høyt, som kompliserer lovregulering av manipulasjon ytterligere. I en amerikansk kontekst vil grunnlovens første paragraf om ytringsfrihet, religionsfrihet og pressefrihet bremse slike reguleringer.

Manipulasjon vil i visse tilfeller være viktig å regulere siden det i følge Sunstein umyndiggjør oss. Det er dermed sterke etiske grunner som legges til grunn for lovreguleringen av manipulative handlinger og ytringer.

 

Les hele artikkelen på nett: «Fifty shades of manipulation» av Cass R. Sunstein (Harvard).

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Institutt for samfunnsforskning har siden 1991 arrangert arrangert den årlige Aubert-forelesningen, for å hedre den norske sosiologen Vilhelm Aubert (1922-1988). Aubert regnes som en foregangsfigur for norsk sosiologi. Tidligere gjester har blant annet vært Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu og Richard Sennett.

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk