Den sosiologiske offentlighet

Helle Haglund er ny redaktør for Sosiologen

Helle jobber for tiden i Gyldendal Rettsdata, og har en master i sosiologi fra universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært redaktør for studentmagasinet Socius, og tatt emner i journalistikk ved University of California, Berkeley. Interessefeltet hennes favner bredt, noe hun mener er en god forutsetning for å trives i rollen.

Helle forteller at Sosiologen er en nettside som alltid har vært drevet av dyktige og engasjerte folk.

– De tidligere redaktørene og redaksjonsmedlemmene har klart å gjøre det til en unik plattform, og det er utrolig stas å få være med på å utvikle den videre. 

Hun har videre et ønske for Sosiologen som sosiologisk plattform:

– Jeg håper folk har lyst til å bidra uavhengig av hvorvidt eller hvor mye de har skrevet før. Noe av det som gjør arbeidet så givende er jo nettopp at man får jobbe med tekster med veldig ulik tematikk.

Foto: Tina Ulven

Sosiologisk debatt med stor takhøyde

Helle forteller at målet som redaktør vil være å legge til rette for gode sosiologiske diskusjoner og debatter, og at hun ønsker faglig uenighet velkommen.

– Det har vært veldig gøy å følge debattene som har utspilt seg på nettsiden, og vi skal fortsette å være en plattform som oppfordrer folk til å diskutere, være uenige og utveksle meninger. Willy Pedersen sa at sosiologer ikke nødvendigvis bør være vriompeiser, noe jeg er helt enig i at er klokt, men som redaktør håper jeg også at folk tør å skrive engasjerende uten å være redd for å bli tolket i verste mening.

Samtidig er hun rask til å skyte inn at en tekst ikke nødvendigvis trenger å skape masse debatt for å være god. Personlig har hun blitt veldig glad i den nye spalten kulturkommentar, der sosiologer og studenter kan kommentere litteratur, musikk, filmer og tv-serier med et sosiologisk blikk.

– Skjønnlitteratur og film har alltid vært en stor interesse, så jeg håper dette er en spalte vi som redaksjon får jobbet mer med. Det er også en fin måte å tilgjengeliggjøre faget på.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk