Nye redaktører i Norsk sosiologisk tidsskrift

De ferske redaktørene Cecilie Neumann og Mette Snertingdal, håper flere sosiologer vil skrive og publisere på norsk.

Sosiologen har tatt en prat med de nye redaktørene for Norsk sosiologisk tidsskrift over Zoom (Skjermbilde: Sosiologen.no)

Cecilie Neumann og Mette Snertindal tar over etter Arve Hjelseth som redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrifts åpne nummer. De to vil utgjøre et tospann som skal dele på, og jobbe sammen om, redaktøroppgavene. 

Redaktørene tror det blir både nyttig og hyggelig å jobbe sammen og gleder seg til gode faglige diskusjoner. Videre ser de frem til å følge med på hva som skjer i de ulike sosiologimiljøene rundt om i landet.

De to forteller at de allerede er godt i gang med redaktørjobben, og at de har hatt en fin overlapp med Hjelseth siden starten av november. 

– Det var jo ganske mange artikler som lå i pipelinen da vi tok over forteller Neumann, og legger til at de har fått inn flere artikler i mellomtiden. 

Likevel poengterer de at tidsskriftet tidvis har opplevd utfordringer med å fylle opp numrene, og oppfordrer derfor sosiologer til å sende inn tekster. 

Vil fortsette arbeidet med å fremme norskspråklig sosiologisk faglighet

– Det er viktig å være med på å holde en norsk sosiologisk offentlighet i live, sier Neumann og legger til at det derfor er fint at vi har et tidsskrift med norsk som skriftspråk.  

Videre snakker de nye redaktørene om at de ser på tidsskriftet som en sentral kanal for sosiologisk språkutvikling innenfor den større konteksten av det norske språkfellesskapet. 

– Mange av oss synes det er lettere å både tenke og å forholde oss kontekstuelt til empiri som er tatt ut av en norsk sammenheng hvis vi skriver på norsk, sier Neumann. Hun håper derfor at flere skal tenke at det er ‘okey’ å skrive og publisere i norskspråklige kanaler.  

Norsk sosioloisk tidsskrift:

-Ble etablert i 2016 som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og redaksjonen fra Sosiologi i dag.

-Publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne.

-Har som mål å være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi og beslektede fag, samt å fremme faglig debatt og utvikling blant sosiologer.

-Målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

-Utgir hovedsakelig artikler på norsk, men er også åpent for artikler på dansk, engelsk, og svensk der forfatter ikke har norsk som sitt morsmål.

Motiveres av å redigere tekster

Det er flere faktorer som motiverte de to sosiologene til å bli redaktører for tidsskriftets åpne nummer.

Som nevnt er det å bidra til å holde den norske sosiologiske offentligheten levende en sentral motivasjon for begge. Neumann fremhever videre at hun ser frem til å følge den faglige utviklingen i de ulike sosiologimiljøene tett.

Fra tidligere har begge erfaring med å være redaktører, og forteller at de gleder seg til å jobbe med tekstredigering for tidsskriftet.

– Jeg liker å jobbe med andres tekster sier Snertingdal entusiastisk. Særlig det med å jobbe for å få tekster til å henge godt sammen, se på språket, se på budskapet og forsøke å få dette tydelig frem er noe hun trekker frem som aspekter ved redaktørjobben hun ser frem til.

Neumann legger til at det er et sentralt redaksjonelt ansvar å gi en overordnet tilbakemelding til de ulike bidragene i tillegg til de som kommer fra fagfellene.