Sosiolognytt #2-13

Er søknadsskriving om forskningspenger bortkastet tid? Sosiolognytt har gjennomført en tidsbrukundersøkelse blant søknadsskrivende sosiologer.

Last ned pdf.

Sosiolognytt 2-13 forside sosiologen.no

Dette nummeret av Sosiolognytt tar for seg industrialiseringen av samfunnsvitenskapen, et fenomen som redaktøren mener å observere i møter, utlysningstekster, innstillinger, ressursplaner og fagrapporter. I den forbindelse utførte Sosiolognytt en tidsbrukundersøkelse blant alle søknadsskrivende sosiologer.

Nummeret inneholder også et større intervju med oostdoktor i sosiologi, Gunnar Aakvaag om frihet, og en bokomtale av Alf Gunvald Nilsen om postkolonial teori og sosiologisk tenkning.