Sosiolognytt #1-13

Sosiologifaget er i endring. Men på hvilke måter?

Last ned pdf.

1-13 forside

Jan Frode Haugseths første nummer av Sosiolognytt som redaktør, tar for seg hvordan sosiologiens endring ser ut fra institusjonelt hold. Instituttlederne ved de tre største leverandørene av ferdigutdannede sosiologer, Universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim, utfordres til refleksjoner rundt hvordan utdanningen og studentene har endret seg.

I tillegg bringer nummeret et forsvar av sosiologiens relevans for å bidra til å bremse menneskeskapte klimaendringer, og et intervju om offentlig sosiologi med professor Aksel Tjora. Blant annet.