Sosiolognytt

Sosiolognytt er Norsk Sosiologforenings medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året.