Sosiologisk tidsskrift

Sosiologisk Tidsskrift eies av Norsk Sosiologforening og de norske instituttene for sosiologi. Her finner du sammendrag og lenker til artikler publisert i Sosiologisk Tidsskrift.