Sosiologisk tidsskrift

  • Sosiologisk tidsskrift publiserer fagfellevurderte artikler basert på empirisk sosiologisk forskning samt teoretiske og metodologiske arbeider.
  • Tidsskriftet bringer også anmeldelser av ny faglitteratur og er et forum for  debatt og kommentar, først og fremst om faglige spørsmål men også om forholdet mellom sosiologi og samfunn.
  • Sosiologisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget, i samarbeid med sosiologiinstituttene ved de norske universitetene og Norsk sosiologforening.
  • I tillegg til sosiologer retter tidsskriftet seg også mot forskere, lærere og studenter innen beslektete samfunnsvitenskapelige fag.
  • Siste årgang av Sosiologisk tidsskrift ble utgitt i 2016. Tidsskriftet er nå videreført sammen med Sosiologi i dag i det nye tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift.