Om sosiologen.no

Sosiologen.no er en nettside initiert og drevet av Norsk Sosiologforening.

Sosiologen driftes av en redaksjon av frivillige bidragsytere, i samarbeid med Norsk sosiologforening. Redaksjonen tar gjerne i mot bidrag fra eksterne bidragsytere, men gjør oppmerksom på at bidrag ikke honoreres.

Les mer om redaksjonen her.

Sosiologen har et redaksjonsråd, bestående av sosiologer i og utenfor akademia, som bl. a. fungerer som rådgivere for redaksjonsarbeidet. Les mer om redaksjonsrådet her.

Publiserte tekster har gått gjennom vår opponentordning. Les mer om opponentordningen her.

Ønsker du å få oppdateringer fra sosiologen.no gjennom vårt nyhetsbrev? Send en e-post til redaktor@sosiologen.no

Merk at abonnement på nyhetsbrevet forutsetter medlemsskap i Norsk Sosiologforening. Du kan melde deg inn i Norsk Sosiologforening her.

 

Har du spørsmål om….:

Nettsiden?
Ta kontakt med redaktør Magnus Heie Gregersen på 976 05 224 eller redaktor@sosiologen.no

Sosiologforeningen?
Jørn Ljunggren, leder av Norsk Sosiologforening (41 92 12 91/ jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no)

Innmelding/ utmelding av Sosiologforeningen eller adresseendring?
Ta kontakt med medlemsansvarlig Pål Halvorsen på redaksjonssekretaer@sosiologen.no