Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen.

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to medlemmer. AU arrangerer vinterseminar, støtter opp om lokalavdelinger og nettverk. Videre er AU ansvarlig for Norsk sosiologisk tidsskrift (i samarbeid med øvrige eiere av tidsskriftet).

Er du nysgjerrig på posisjoner, struktur og organisering av Sosiologforeningen? Vedtektene våre finner du her. 

Kontakt oss:

jorn-lynggren-2016-uio

Leder Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren ble valgt som leder av NSF i 2016. Han er doktor i sosiologi, og jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

E-post: jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no
Telefon: 41 92 12 91

Eirin Pedersen - foto SV uio - sosiologen.no  - AU

Nestleder Eirin Pedersen

Eirin Pedersen ble valgt inn i NSF i 2014. Hun er doktor i sosiologi, og er AUs ekspert på kvinner, familie og arbeid. Jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet.

E-post: Eirin.Pedersen@afi.hioa.no eller post@sosiologforeningen.no

Ida Drange - kasserer - Sosiologforeningen foto Matthis Kleeb Solheim - sosiologen.no

Kasserer Ida Drange

Ida Drange er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsinteresser er sosial ulikhet, lønnsdannelse, profesjoner og arbeidsmarkedstilpasning for høyt utdannet arbeidskraft. På AFI er hun tilknyttet forskningsgruppen samfunn, arbeidsliv og politikk. Ida ble valgt inn i AU i 2015 som kasserer. E-post: ida.drange@afi.hioa.no

Pål_Halvorsen - foto Matthis Kleeb Solheim svarthvitt

Organisasjonssekretær Pål Halvorsen

Pål Halvorsen ble valgt inn i AU i 2017. Han er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og arbeider nå med en doktorgrad om historiske eliteinstitusjoner ved Nord universitet (Bodø).

Pål er også redaksjonssekretær for Norsk sosi0logisk tidsskrift.

Fra august 2017 til september 2018 er han gjesteforsker ved Center for Cultural Sociology ved Yale University, og i permisjon fra AU-vervet.

Epost: redaksjonssekretaer@sosiologen.no
Telefon: 93830763

Olav Korsnes portrett

Styremedlem Olav Korsnes

Olav Korsnes er professor i sosiologi ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og har spesielt vært opptatt av problemstillinger innen arbeids- og utdanningssosiologi, og forskning knyttet til sosial mobilitet, makt, klasse og elite.

E-post: Olav.Korsnes@uib.no

Erika Braanen Sterri - varamedlem - sosiologen.no

Styremedlem Erika Braanen Sterri

Erika Braanen Sterri er forsker ved Fafo og jobber med inkludering og lærevilkår i arbeidslivet. Sterri ble valgt inn som vara til AU i 2015, og har vært medlem siden 2016.

E-post: Erika.Braanen.Sterri@fafo.no

Silje Andresen

Varamedlem Silje Andresen

Silje Andresen er forsker ved Fafo og jobber med voksnes læring og fag- og yrkesopplæring.

E-post: silje.andresen@fafo.no

Foto: UiO

Varamedlem Øyvind Wiborg

Øyvind Wiborg ble valgt inn i NSF i 2017. Han er doktor i sosiologi, og jobber ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

karisteen-johnsen_220x350

Varamedlem Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen ble valgt inn i NSF i 2017. Hun jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Magnus

Styremedlem Magnus Heie

Magnus Heie er styremedlem og redaktør for sosiologen.no