Velkommen til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening

Saksorden, årsmelding og regnskap til generalforsamlingen finner du her.

Sakspapirene til både generalforsamlingen og det påfølgende landsstyremøtet finner du i pdf-form her.