Tromsø lokallag

Et knutepunkt for Tromsøs sosiologer.

Hvem er vi?

Tromsøsosiologene har per i dag (antall registrerte medlemmer) og vil fungere som et knutepunkt for Tromsøs sosiologer. I styret jobber vi for å holde den sosiologiske gnisten ved like – også for sosiologer som jobber utenfor forskning og akademia.

Styret har også nær tilknytning til studentmassen, og ønsker å vekke faglig engasjement blant fremtidens sosiologer – vi arrangerer for eksempel en årlig ferskvarekveld, hvor nye masteroppgaver legges frem.

Hva gjør vi?

Det er viktig for oss å formidle sosiologi for offentligheten med utgangspunkt i dagsaktuelle saker som berører hele samfunnet. Derfor tar vi sikte på å arrangere en årlig paneldebatt, hvor ulike perspektiver på viktige problemstillinger, knyttet til en eller flere av samfunnets basisinstitusjoner, presenteres og drøftes av et tverrfaglig og kunnskapsrikt panel.

Vi vil også utnytte den gode kafékulturen i Tromsø og inviterer innimellom til mer uformelle sosiologiske samlinger med litt faglig påfyll. I mørketida er det også ekstra fint med en sosiologisk filmkveld i ny og ne.

Bli aktiv?

Alle våre arrangementer er åpen for alle, og informasjon om hva som skjer i lokallaget publiseres på vår Facebook-side «Tromsøsosiologene».

For mer informasjon om Sosiologforeningen og innmelding, se info på forsiden av sosiologen.no. Det vil også være mulig å melde seg inn på våre arrangementer. Om du har spørsmål eller vil engasjere deg i lokalstyret, ta kontakt med leder Steffen Krogh (skr039@uit.no).

Kontakt oss:

Steffen Hembre - Tromsø - leder - sosiologen.no

Leder Steffen Krogh

E-post: skr039@post.uit.no
Telefon: 905 14 500

Ole Christian Løvhaug Tromsø lokallag - Sosiologforeningen - sosiologen.no

 Styremedlem Ole Christian Løvhaug

E-post: ole.lovhaug@hotmail.com

Kasserer Frode Haugstvedt Henriksen

E-post: frode.h.henriksen@samskipnaden.no

 

Styremedlem Simen Tufte

 

E-post: Stu005@post.uit.no

 

Kine Jakobsen - Tromsø lokallag - Sosiologforeningen - sosiologen.no

Studentrepresentant Kine Charlotte Jakobsen

E-post: kja034@post.uit.no

Willy Guneriussen Tromsø lokallag - Sosiologforeningen - sosiologen.no

Varamedlem Willy Guneriussen

E-post: willy.guneriussen@uit.no Telefon: 776 44 331