Medlemsblad og tidsskrift

Sosiologforeningens arbeidsutvalg er ansvarlig for Sosiolognytt og Sosiologisk Tidsskrift.

Sosiologforeningens arbeidsutvalg er ansvarlig for medlemsbladet Sosiolognytt og tidsskriftet Sosiologisk Tidsskrift.

Kontakt:

Leder av NSF, Inger Marie Hagen

Inger Marie Hagen ble valgt som leder av Norsk Sosiologforening i 2012, og er på valg i 2016. Hun er forsker ved Fafo, og jobber med bedriftsdemokrati og medbestemmelse i alle former og fasonger.

E-post: imh@fafo.no.
Telefon: 48 29 73 85

Jan Frode Haugseth - redaktør Sosiolognytt - foto jafro.org - sosiologen.no

Redaktør for Sosiolognytt, Jan Frode Haugseth

Jan Frode Haugseth er redaktør for medlemsbladet Sosiolognytt. Han er ansatt ved Høgskolen i Trondheim, og jobber blant annet med sosiale medier.

E-post: jan.f.haugseth@hist.no

Redaktør for Sosiologisk Tidsskrift, Olaug S. Lian

Olaug S. Lian er, sammen med Willy Guneriussen, redaktør for Sosiologisk Tidsskrift. Hun jobber på Universitetet i Tromsø på feltet samfunnsmedisin.

Epost : olaug.lian@uit.no

Willy Guneriussen -  foto Universitetsforlaget - sosiologisk tidsskrift - sosiologen.no

Redaktør for Sosiologisk Tidsskrift, Willy Guneriussen

Willy Guneriussen er, sammen med Olaug S. Lian, redaktør for Sosiologisk Tidsskrift. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø.

E-post: willy.guneriussen@uit.no