Sosiologforeningen Østlandet

En møteplass for sosiologer bosatt i og rundt Oslo.

Hvem er vi?

Norsk Sosiologforening avdeling Østlandet har som ambisjon å være en felles møteplass for alle sosiologer som er bosatt i og rundt Oslo. Videre har vi mål om å holde arrangementer som er av allmenn interesse, og dermed bidra til den generelle samfunnsdebatten med et sosiologisk blikk og perspektiv.

Hva gjør vi?

Østlandsavdelingen er ansvarlig for ulike typer arrangementer, blant annet debattmøter og boklanseringer. Annethvert år holder vi en større konferanse, med bidrag fra ledende forskere og samfunnsdebattanter fra både inn- og utland. Vi arrangerer også konseptkvelder som «Sosiologisk Ferskvare», hvor resultater fra rykende ferske masteroppgaver blir presentert og diskutert.

Sosiologisk ferskvare - Sosiologforeningen Østlandet - sosiologen.no

Tidligere leder av Sosiologforeningen Østlandet, Kristian Heggebø, intervjuer Ronja Andresen, Sigrid Roen Hansen og Gjermund Granlund om deres masteroppgaver, på arrangementet «Sosiologisk ferskvare».

Bli aktiv?

Lokallagets medlemsmøter spenner over et bredt tematisk spekter, og er en ypperlig anledning til å få sosiologisk påfyll. Det er også en glimrende mulighet til å bli kjent med andre sosiologer som bor i og rundt hovedstaden. Møtene er selvfølgelig åpne for alle, og vi oppfordrer særlig studenter til å delta.

Informasjon om kommende arrangementer blir lagt ut på sosiologen.no, samt på Facebook. Ta kontakt med leder dersom du har forslag til arrangementer som er av sosiologisk interesse. Vi setter veldig stor pris på innspill!

Kontakt styret:

Tove Aspøy portrett

Leder Tove Aspøy

E-post: tove.aspoy@gmail.com
Telefon: 41 64 57 92

Melsom

Anne May Melsom. Foto: Tønnes Homme

Kasserer Anne May Melsom

E-post: annemay.melsom@gmail.com
Telefon: 93 69 17 53

PR-ansvarlig Christian W. Monsbakken

E-post: cwmons@gmail.com
Telefon: 23 30 13 17

Maren Toft - Sosiologforeningen Østlandet - sosiologen.no

Styremedlem Maren Toft

E-post: marento@sosgeo.uio.no
Telefon: 22 85 51 43

Kjetil A Van der Weel - Sosiologforeningen Østlandet- sosiologen.no

Styremedlem Kjetil Van der Weel

E-post: kjetil.wel@hioa.no
Telefon: 67 23 81 30

agnes

Styremedlem Agnes Fauske

E-post: fauske92@gmail.com
Telefon: 41 67 53 31

tbs

Styremedlem Thea B. Strømme

Epost: thea.stromme@gmail.com
Telefon: 48 29 79 51

Pål_Halvorsen - foto Matthis Kleeb Solheim svarthvitt

Styremedlem Pål Halvorsen

Epost: pal.halvorsen@sosgeo.uio.no
Telefon: 93 83 07 63