Bli med og nominer årets beste sosiologiske artikkel!

Alle kan nominere artikler til artikkelprisen som deles ut på Vinterseminaret.

TEKST: Redaksjonen

Sosiologforeningen minner om at vi på Vinterseminaret kårer årets beste norsk- og engelskspråklige artikkel skrevet av en norsk sosiolog.

Anne Lise Ellingsæter i artikkelkomiteen sitter klar til å motta nominasjoner via denne e-postadressen: a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no. De to andre medlemmene av komiteen tar også imot nominasjoner, Pål Repstad (pal.repstad@uia.no) og Knud Knudsen (knud.knudsen@uis.no).

Alle kan nominere artikler! Så har du lest noe med begeistring i løpet av året – skriv en e-post! Artikkelbegrepet tolkes vidt i denne kategorien – med andre ord kan du også nominere bokkapitler.

ARTIKKELPRIS: Fra utdelingen av artikkelprisen på Vinterseminaret på Geilo i 2015.