Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen.

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to medlemmer. AU arrangerer vinterseminar, støtter opp om lokalavdelinger og nettverk. Videre er AU ansvarlig for Sosiolognytt og Sosiologisk tidsskrift (i samarbeid med sosiologinstituttene ved universitetene).

Er du nysgjerrig på posisjoner, struktur og organisering av Sosiologforeningen? Vedtektene våre finner du her. 

Kontakt oss:

jorn-lynggren-2016-uio

Leder Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren ble valgt som leder av NSF i 2016. Han er doktor i sosiologi, og jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

E-post: jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no
Telefon: 41 92 12 91

Eirin Pedersen - foto SV uio - sosiologen.no  - AU

Nestleder Eirin Pedersen

Eirin Pedersen ble valgt inn i NSF i 2014. Hun er doktor i sosiologi, og er AUs ekspert på kvinner, familie og arbeid. Jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet.

E-post: Eirin.Pedersen@afi.hioa.no eller post@sosiologforeningen.no

Ida Drange - kasserer - Sosiologforeningen foto Matthis Kleeb Solheim - sosiologen.no

Kasserer Ida Drange

Ida Drange er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsinteresser er sosial ulikhet, lønnsdannelse, profesjoner og arbeidsmarkedstilpasning for høyt utdannet arbeidskraft. På AFI er hun tilknyttet forskningsgruppen samfunn, arbeidsliv og politikk. Ida ble valgt inn i AU i 2015 som kasserer. E-post: ida.drange@afi.hioa.no

Olav Korsnes portrett

Styremedlem Olav Korsnes

Olav Korsnes er professor i sosiologi ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og har spesielt vært opptatt av problemstillinger innen arbeids- og utdanningssosiologi, og forskning knyttet til sosial mobilitet, makt, klasse og elite.

E-post: Olav.Korsnes@uib.no

Hedda Haakestad - AU- sekretær - sosiologen.no

Sekretær Hedda Haakestad

Hedda Haakestad er forsker ved Fafo, på gruppa  Migrasjon, integrering og kompetanse (MIK). Hennes forskningsinteresser er arbeidsliv, klasse- og ulikhet og politisk sosiologi. Hedda ble valgt inn i AU i 2015 og vil fungere som sekretær. Hun er på valg i 2017.

E-post: Hedda.Haakestad@fafo.no

 

Erika Braanen Sterri - varamedlem - sosiologen.no

Styremedlem Erika Braanen Sterri

Erika Braanen Sterri er forsker ved Fafo og jobber med inkludering og lærevilkår i arbeidslivet. Sterri ble valgt inn som vara til AU i 2015, og er på valg i 2016.

E-post: Erika.Braanen.Sterri@fafo.no

Silje Andresen

Varamedlem Silje Andresen

Silje Andresen er forsker ved Fafo og jobber med voksnes læring og fag- og yrkesopplæring.

E-post: silje.andresen@fafo.no