Sosiologen søker fungerende debattredaktør

Er du interessert i sosiologi og samfunnsdebatt og har lyst til å bidra til ambisiøst nettsted?

Creative Commons
TEKST: Redaksjonen.
FOTO: Creative Commons.

Formålet med debattseksjonen er å stimulere til en felles, sosiologisk offentlighet. Arbeidsoppgavene for debattredaktøren er å hente inn innlegg om aktuelle, sosiologiske temaer og sette i gang debattserier. Vi ønsker gjerne mange debattinnlegg fra sosiologer om aktuelle saker adressert til en bred offentlighet!

Debattredaktør møter på det månedlige redaksjonsmøtet i Oslo.

Det frivillige vervet er tidsavgrenset til ett år og er ikke honorert.

Sosiologen.no er en nettside med mål om å skape en levende arena og diskusjonsplattform for det norske sosiologimiljøet og formidle sosiologi ut til norsk offentlighet. Arbeidet med nettsiden ble initiert og finansiert av Norsk Sosiologforening i 2013, og nettsiden ble lansert i januar 2015.

Les mer

Er du interessert i å søke eller har spørsmål om vervet, send e-post til redaktør Magnus Heie på redaktor@sosiologen.no