Den sosiologiske offentlighet

Hva skjer?

Nyeste artikler fra Sosiologen

Kulturkommentar

Hva skjer?

Fikk du med deg disse sakene?

Flere artikler fra Sosiologen

Bli medlem av Norsk Sosiologforening

Visste du Norsk Sosiologforening i 2021 halverte prisen på medlemsskap?

Som medlem i Norsk sosiologforening blir du en del av et faglig fellesskap, og inviteres til en rekke aktiviteter, som debatter, seminar, foredrag, og mer uformelle arrangement som f. eks. quizer, både på nasjonalt plan og i foreningens ulike lokallag.

Du får i tillegg sosiologens nyhetsbrev og det nordiske fagfellevurderte tidsskriftet Acta Sociologica digitalt.

Søk